raadszaal 3Komende maandag, 20 april, gaat de Zoetermeerse gemeenteraad voor het eerst digitaal vergaderen. Raadsvergaderingen zijn openbaar en ook deze vergadering kan door geïnteresseerden worden bijgewoond, uiteraard online.

Door een wetswijziging van begin april kunnen tijdens de vergadering ook rechtsgeldige besluiten worden genomen. De raadsleden ontvangen kort voor de vergadering een link, waardoor ze in hun eigen omgeving kunnen inloggen en meedoen aan de vergadering. Naast de eerste digitale vergadering, is het ook de eerste raadsvergadering voor de nieuwe burgemeester Jan Pieter Lokker.
Voor de digitale vergadering zijn speciale afspraken gemaakt, zo kunnen raadsleden van tevoren bij de griffie aangeven dat zij het woord willen voeren over een bepaald onderwerp. Tijdens de vergadering kunnen zij zich per Whatsapp melden bij de griffie als zij de huidige spreker wat willen vragen. De voorzitter geeft de vraagstellers spreektijd, waarop zij zelf hun microfoon kunnen aanzetten en een vraag kunnen stellen.
Stemmen tijdens de vergadering gaat zowel visueel als mondeling. Visueel stemmen doe je door in beeld een duim omhoog (voor) of omlaag (tegen) te steken. Mondeling door voor of tegen uit te spreken.
Iedereen kan meekijken met de internetuitzending via iBabs op www.raadzoetermeer.nl.

 

Insprekers

Voor de raadsvergadering is, zoals gebruikelijk, ook tijd ingeruimd voor insprekers. Insprekers kunnen zich gewoon op de gebruikelijke wijze aanmelden per mail, uiterlijk op de dag zelf tot 12.00 uur. Zij krijgen in de middag op de dag van de vergadering informatie hoe ze kunnen inloggen en inspreken. Zij krijgen een link met code, om via hun eigen computer verbinding te maken met de raadsvergadering.

-advertenties-

-goede doel-