stadshart overzichtUit een recent onderzoek van de gemeente blijkt dat Zoetermeer ten opzichte van andere - vooral omringende - gemeenten slechter scoort op gebieden als woonaantrekkelijkheid en sociaal economische positie. Door het onderzoek is duidelijk geworden wat er moet verbeteren om de stad aantrekkelijk te houden.

Het onderzoek naar de Staat van Zoetermeer richtte zich op zowel sociale, economische als fysieke aspecten. De resultaten laten onder andere op het gebied van woonaantrekkelijkheid en sociaal economische positie een dalende trend zien ten opzichte van het nationaal gemiddelde en ten opzichte van de regio.

 

Confronterend, maar herkenbaar

Het college vindt de resultaten verhelderend: “De cijfers bevestigen wat in de stad al langere tijd zichtbaar is; sommige wijken beginnen sleets te raken en de tekorten in het sociaal domein worden zichtbaar. Door het onderzoek zijn de verbanden voor iedereen duidelijker geworden. Dit inzicht zorgt ervoor dat we beter weten waar mogelijke kansen en kwetsbaarheden zitten. Met deze feiten en de cijfers op tafel kunnen we weloverwogen kiezen waar we de komende twintig jaar aan moeten werken. Een trend over de afgelopen 20 jaar verander je weliswaar niet met één druk op de knop, maar het onderzoeksrapport biedt de inzichten en aanknopingspunten om de trend te veranderen.”

-advertenties-

-goede doel-