boeket 2Stichting Present Zoetermeer is een actie gestart om mensen die het in deze coronatijd zwaar hebben te steunen. Mensen kunnen via Stichting Present Zoetermeer een bloemetje doneren aan iemand in Zoetermeer die bijvoorbeeld thuis is komen te zitten doordat de dagbesteding gesloten is.

Veel ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap zitten thuis doordat dagactiviteiten niet meer doorgaan. Of ze kunnen niet naar buiten, omdat ze tot de risicogroep behoren. Een bloemetje laat deze mensen zien dat er nog steeds aan hen gedacht wordt.

Hoe kunt u daaraan bijdragen? Ga naar de website presentzoetermeer.nl/doneer-een-bloemetje/  en doneer daar een bloemetje. U kunt ook een bedrag van €5,00 (of een veelvoud) overmaken op NL57 RABO 0388 1444 32 t.n.v. Present Zoetermeer o.v.v. ‘Bloemenactie’.
Stichting Present zorgt dan dat de bloemetjes via de maatschappelijk organisaties bij de mensen komen die het het hardste nodig hebben. Daarnaast steunt u hierbij de bloemensector, die het als detailhandel ook niet makkelijk heeft.

-advertenties-

-goede doel-