Ondertekening Deelakkoord Human Capital WE ITSamen met 14 andere partijen in de regio zet Zoetermeer in op het opleiden van duizenden extra IT’ers. Dinsdag 10 maart ondertekenden de deelnemende partijen een akkoord waarmee Zuid-Hollandse werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden de krachten bundelen.

Er is een groot tekort aan IT'ers, ook in Zuid-Holland. Om meer IT'ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is WE IT opgericht. WE IT is een consortium van overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven dat ervoor wil zorgen dat het aantal IT'ers groeit én dat werkenden in andere functies vertrouwd raken met IT.

Opleiden, bijscholen en omscholen zijn daarbij essentieel. Jan Iedema, wethouder Onderwijs, Economie en Innovatie benadrukt: “Het is belangrijk om vanuit het Dutch Innovation Park met onze partners een bijdrage te leveren aan goed onderwijs in de IT-sector en te zorgen dat mensen duurzaam kunnen blijven meedoen. Hiermee breiden we onze samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven nog verder uit.”

-advertenties-

-goede doel-