sh werkplein 6Het nieuwe werkbedrijf van de gemeente Zoetermeer gaat in januari 2021 starten. Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de definitieve invulling van het nieuwe werkbedrijf. Het werkbedrijf wordt dé plek waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden.


“We gaan op een professionele manier en met aandacht niet alleen werkzoekenden, kwetsbare kandidaten en Sociale Werkplaats- en Nieuw Beschut-medewerkers begeleiden en ondersteunen. Maar ook werkgevers actief betrekken en ontzorgen bij samen werken aan een inclusieve arbeidsmarkt”, aldus verantwoordelijk wethouder Margreet van Driel.

 

Zelfstandig bedrijf

Het nieuwe werkbedrijf, dat ook nog een nieuwe naam zal krijgen, wordt een zelfstandige maatschappelijke onderneming. De gemeente blijft wel aandeelhouder in het bedrijf en zal het werkbedrijf blijven ondersteunen. Het Werkgeversservicepunt ZHC, het Sociaal Werkbedrijf DSW en medewerkers re-integratie en activering van de gemeente Zoetermeer gaan samen in het nieuwe werkbedrijf. De gemeenteambtenaren die nu in dienst zijn van de gemeente zullen worden overgenomen door het werkbedrijf.
De panden, waarin nu bijvoorbeeld het Werkgeversservicepunt en het Sociaal Werkbedrijf DSW gehuisvest zijn, blijven voorlopig. Maar de wethouder sluit niet uit dat in de toekomst panden samengevoegd kunnen worden.

 

Veranderende markt

“Zuid-Holland loopt achter in werkgelegenheid”, aldus wethouder Van Driel, “we hebben relatief veel parttimers en mensen die niet of niet meer werken. In Zoetermeer zitten 2700 mensen in de bijstand, vaak langer dan een jaar. Deze mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en komen niet zo gemakkelijk meer aan werk. We willen graag dat mensen weer aan het werk gaan en kunnen participeren in de samenleving.”
Het nieuwe werkbedrijf maakt matches tussen werkzoekenden en werkgevers, maar zet ook in op persoonlijke begeleiding. Via een digitale omgeving kunnen partijen elkaar snel vinden, maar persoonlijk contact blijft belangrijk aldus de wethouder.

 

Lang en zorgvuldig traject

Met het definitieve besluit over de oprichting rondt het college een lang en zorgvuldig traject af met veel betrokken partners, zoals de colleges en gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, de ondernemingsraden van de gemeente Zoetermeer en Sociaal Werkbedrijf DSW en de Adviesraad Sociaal Domein Zoetermeer. Deze partners blijven betrokken bij het nieuwe werkbedrijf. De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben straks een minderheidsaandeel in het werkbedrijf.

-advertenties-

-goede doel-