Convenant onderhoud water Fotoflex450De drie Zoetermeerse baggerdepots Buytenpark, Zwaardslootseweg en Ruimtebaan worden opgeheven. De depots worden al enige jaren niet meer gebruikt omdat er een andere oplossing is voor de bagger uit de hoofdwatergangen in de stad.

De gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland werken al jaren samen aan het onderhoud van het oppervlaktewater in de stad. Sjaak Langeslag, Hoogheemraad, en wethouder Jakobien Groeneveld ondertekenden op 5 februari een convenant over het onderhoud van het water in de stad.

Rijnland blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de hoofdwatergangen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de overige watergangen en het welvaartsvuil (blikjes, plastic, kranten, winkelwagentjes etc.). Voormalig baggerdepot Buytenpark is inmiddels onderzocht en ontmanteld. De overige depots volgen op een later moment.
Sjaak Langeslag: “Het hebben van depots was in het verleden belangrijk maar nu niet meer. Met het opheffen van de baggerdepots kunnen we nog efficiënter baggeren in de stad. Dit is belangrijk voor de waterkwaliteit.” Ook wethouder Jakobien Groeneveld is gelukkig met het convenant. “De ruimte die de baggerdepots innemen kan nu weer worden gebruikt voor andere toepassingen. De ruimte in de stad is schaars en moet daarom zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.”

Foto: Fotoflex, bron: website gemeente Zoetermeer 

-advertenties-

-goede doel-