20200131 1612620200131 16120Burgemeester Aptroot reikte op vrijdag 31 januari 2020 de Zoetermeerse gemeentepenning uit aan de heer Sikkel. Marco Sikkel, afscheidnemend voorzitter van de Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden, kreeg de gemeentepenning voor zijn jarenlange verdienstelijke inzet.

Marco Sikkel neemt na 9,5 jaar afscheid als voorzitter van de Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. De Stichting Leergeld ondersteunt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit minimagezinnen, zodat zij deel kunnen nemen aan sociale activiteiten en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen.

Burgemeester Aptroot reikte Marco Sikkel met trots de gemeentepenning uit. Aptroot: "Dit is in onze stad de hoogste gemeentelijke onderscheiding, die maar een enkele keer per jaar wordt uitgereikt. Marco Sikkel verdient deze onderscheiding dubbel en dwars voor zijn inzet voor Stichting Leergeld.  Elk kind telt! Het is heel goed dat er een organisatie is die dit belangrijke werk voor kinderen doet."

20200131 16121Onder voorzitterschap van Marco Sikkel is het kindpakket in Zoetermeer uitgebreid. Het aantal kinderen in Zoetermeer dat wordt ondersteund door de Stichting Leergeld is gestegen van een 100-tal kinderen vòòr het jaar 2010 naar meer dan 3.700 kinderen alleen al in 2018. Onder leiding van Sikkel groeide de stichting Leergeld Zoetermeer uit tot de op één na grootste Leergeld stichting van Nederland.

 

Elk kind telt mee

Marco Sikkel besloot met het team van Stichting Leergeld de Zoetermeerse formule van de stichting verder uit te breiden in de regio. De Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden is nu in 12 Zuid-Hollandse gemeenten actief en ondersteunt ruim 12.500 kinderen met een tegemoetkoming. Een geweldig resultaat dat zonder de inzet van de Marco Sikkel niet gerealiseerd was, ook al benadrukte hij bij de uitreiking dat hij het zeker niet alléén gedaan heeft. Marco: "Natuurlijk heb ik me als voorzitter ingezet, maar ik heb dit zeker niet alleen gedaan. Het hele team stond en staat achter me, enthousiaste mensen die er 100% voor gaan!"

 

-advertenties-

-goede doel-