stadshart overzichtHet college heeft een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 150.000 per jaar voor de inzet van sociaal werkers in de wijk. De sociaal werkers ondersteunen de wijkbewoners en verhogen zo de leefbaarheid in de wijken.

Met deze subsidieregeling ‘Samenlevingsopbouw in Zoetermeerse wijken’ wil het college de leefbaarheid in wijken verbeteren. Een sociaal werker staat midden in de samenleving en onderhoudt contacten met de buurtbewoners en met organisaties die in die buurt aanwezig zijn, zoals een buurtvereniging, Buurtwerk of stichting Piëzo.
Vooral in een wijk of buurt waar een probleem is, kan de sociaal werker ingezet worden om met activiteiten en projecten de bewoners te helpen, daarbij gaat hij uit van de behoeften en initiatieven van de inwoners ter plekke. Als het project is afgelopen, kunnen de wijkbewoners de activiteiten zelf doorzetten. De sociaal werker kan dan weer ingezet worden in een nieuwe wijk.

-advertenties-

-goede doel-