800px LED bulbsAls het aan de gemeente ligt ontvangen woningeigenaren binnenkort een meterkastposter met informatie om hun woning te verduurzamen en krijgen ze de mogelijkheid om een voucher ter waarde van 85 euro te verzilveren om ledlampen aan te schaffen. De gemeente krijgt een rijkssubsidie om woningeigenaren te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken.

Wethouder Paalvast (Energietransitie) is blij met een specifieke uitkering voor woningeigenaren: “Ik vind het belangrijk dat woningeigenaren niet op kosten worden gejaagd door de verduurzaming. Woningeigenaren zijn vaak welwillend om hun woning energiezuiniger te maken, maar hebben vragen over hun mogelijkheden. Door ze te voorzien van tips en ledlampen, geven wij ze een steuntje in de rug.”
In november 2019 heeft de gemeente Zoetermeer zich aangemeld voor de Regeling Reductie
Energiegebruik (RRE). Deze regeling is in het leven geroepen om woningeigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Gemeenten zijn vrij in de inrichting en uitvoering van de maatregelen, mits de activiteiten waarvoor de uitkering wordt aangevraagd bijdragen aan CO2-reductie. Op basis van de bestedingsplannen is de gemeente onlangs geïnformeerd over de toekenning van € 1.650.400,-. De gemeenteraad krijgt binnenkort een uitgewerkt bestedingsplan voorgelegd. Bewoners kunnen in maart meer informatie verwachten over dit project.

-advertenties-

-goede doel-