sh stadstheater 3Het nieuwe restaurant van van Stadstheater Zoetermeer, STAGE kitchen & café, zorgt voor een forse verliespost voor het theater. Sinds de opening in oktober 2017 tot eind 2018 bedraagt het verlies € 581.065, daar komt nog een te verwachten verliespost van ongeveer € 110.000 bij over 2019.


Ondanks de tekorten op de horeca komen de activiteiten van het Stadstheater niet in gevaar. De programmering en voorstellingen in het theater draaien goed en kunnen komend seizoen zonder problemen doorgaan. Het horecagedeelte in het Stadstheater staat los van de theateractiviteiten, er wordt dan ook geen extra beroep gedaan op de gemeente om de tekorten op te vangen.


Het Stadstheater geeft in het bestuursverslag 2018 aan dat de oorzaak van het tekort zit in een langere fase van aanloopverliezen, tegenvallende omzet en knelpunten in de bedrijfsvoering. Zo vielen bijvoorbeeld de personeelskosten hoger uit dan begroot en was er minder omzet dan verwacht.
Het Stadstheater heeft afgelopen jaar al maatregelen genomen zoals het aanpassen van de openingstijden en het beter koppelen van de horeca aan de voorstellingen. De verwachting is dat in 2020 break-even wordt gedraaid.

-advertenties-

-goede doel-