Ja ja stickerDe Ja-Ja sticker wordt in Zoetermeer ingevoerd, maar pas bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Dit zou betekenen dat de sticker, die zou moeten zorgen voor een grote afname van de hoeveelheid oud papier, pas in 2021 ingevoerd wordt.

Met een Ja-Ja sticker op de brievenbus ontvangen bewoners de huis-aan-huiskranten én folders. Inwoners zonder sticker ontvangen dan waarschijnlijk alleen de huis-aan-huiskranten, maar geen folders. De gemeente heeft tot invoering besloten vanwege de milieuvoordelen.

De langere termijn waarop de sticker nu ingevoerd wordt, geeft de gemeente ook de kans om de invoering goed op te zetten. De VNG werkt momenteel aan een manier om gemeenten die de Ja-Ja sticker willen invoeren te ondersteunen, bijvoorbeeld met een controle en meldingssysteem. Verwacht wordt dat hier in 2020 meer bekend over gaat worden. De invoering is extra gecompliceerd omdat de reclamefolderbranche niet meewerkt aan de invoering en hierover nog een rechtszaak heeft lopen.

-advertenties-

-goede doel-