ScootmobielSinds 1 maart 2018 is het Hulpmiddelencentrum in de gemeente Zoetermeer de vaste leverancier voor hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals scootmobielen en rolstoelen. De gemeente is, na veel klachten en problemen, nu op zoek naar een nieuwe leverancier.

Wethouder Ingeborg ter Laak: “Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit en het onderhoud van deze hulpmiddelen. Maar ik vind het eigenlijk heel normale eisen, deze mensen zijn afhankelijk van hun hulpmiddel en moeten daar gewoon op kunnen rekenen.”
In de afgelopen anderhalf jaar is duidelijk geworden dat het Hulpmiddelencentrum niet aan alle eisen kon voldoen. Inwoners moesten bijvoorbeeld lang wachten op reparaties of leveringen. Het Hulpmiddelencentrum en de gemeente hebben samen geprobeerd deze problemen op te lossen. Dat is niet gelukt. Beide partijen hebben daarom in goed overleg besloten om het contract te beëindigen.

 

De gemeente gaat nu op zoek naar een nieuwe leverancier. Totdat deze is gevonden, blijft het Hulpmiddelencentrum de vaste leverancier. De gemeente heeft wel het recht om een andere leverancier in te schakelen als dit nodig is. Dat kan bijvoorbeeld als het Hulpmiddelencentrum een bepaalde voorziening echt niet kan leveren. Alle inwoners die hulpmiddelen via het hulpmiddelencentrum gebruiken zijn met een brief op de hoogte gebracht.
Wethouder Ter Laak: “Er zijn verschillende leveranciers, maar we hebben ook bij andere steden gehoord van vergelijkbare klachten als in Zoetermeer. Ik sluit ook niet uit dat we met meerdere leveranciers in zee gaan, die ieder een stukje van het aanbod doen.”

 

Gebruikers denken mee

Voor inwoners die gebruik maken van Wmo-hulpmiddelen is het belangrijk dat er snel een nieuwe leverancier wordt gevonden, maar dit moet ook zorgvuldig gebeuren. Daarom gaat de gemeente in gesprek met inwoners die gebruik maken van Wmo-hulpmiddelen. Zij kunnen meedenken over de eisen waaraan een nieuw contract moet voldoen. Ook de gemeenteraad wordt gevraagd mee te denken. Daarna volgt de aanbesteding en de gunning. De gemeente wil uiterlijk september 2020 een nieuw contract afsluiten.

-advertenties-

-goede doel-