van der valk logoVan der Valk Zoetermeer, die een hotel van van circa 180 kamers met een restaurant, een casino, congresfaciliteiten, wellness- en fitnesactiviteiten wil gaan bouwen aan de Zilverstraat in Rokkeveen, start met een tijdelijk casino. Het tijdelijk casino kan open blijven tot het hotel klaar is.


Jack’s Casino wordt voor Van der Valk de exploitant van het tijdelijke casino. Jack’s Casino is een grote keten in Nederland, met ongeveer 30 vestigingen. Er is al een exploitatievergunning voor het casino, de omgevingsvergunning is aangevraagd.


Samenspraak over vestiging hotel

Wethouder Van Driel informeerde de raad in een memo dat de gemeente een samenspraaktraject start met omwonenden en belanghebbenden over de ruimtelijke inpassing van het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder het verleggen van de ontsluitingsweg) rondom het bouwplan. Ook gaat de samenspraak over de overlastbeperkende maatregelen tijdens de bouw. De samenspraak gaat niet over de vraag of aan de Zilverstraat wel of niet een hotel met casino moet komen. Het college heeft op 28 mei 2019 al besloten dat het hotel er komt.

-advertenties-

-goede doel-