geld zakDe Belastingdienst heeft fouten ontdekt in de boekhouding van de gemeente Zoetermeer en legt een naheffing op die geschat wordt op € 2 miljoen. Uit een onderzoek van de Belastingdienst in het voorjaar van 2019 kwamen drie fouten naar boven, daarboven wordt ook nog een boete opgelegd.

Het onderzoek van de Belastingdienst betrof de belastingjaren 2013 - 2017 waarbij jaar 2017 als toetsjaar is gebruikt. Het betreft posten die, volgens de Belastingdienst, ten onrechte niet ten laste van de vrije ruimte zijn geboekt.


Eén van de fouten heeft te maken met de fietsvergoeding. Het beleid hierop is in 2018 aangepast, zodat deze posten vanaf 2019 automatisch fiscaal op de juiste manier worden behandeld. Beide andere fouten betreffen eenmalige fouten. De naheffing voor 2017 komt op € 459.850, ook voor de jaren 2014, 2015 en 2016 wordt eenzelfde bedrag gerekend. Hier bovenop komt nog een boete over de jaren 2016 en 2017 van totaal € 10.556. Het totaal van de naheffing wordt geschat op € 2 miljoen.

 

Wethouder Iedema heeft de raad in een brief op de hoogte gesteld van de naheffing door de Belastingdienst. Hij geeft hierbij ook aan dat het college denkt dat de naheffing te hoog uit valt. Iedema: “Het college heeft op een aantal onderdelen twijfel over de, in dit conceptrapport geformuleerde, bevindingen en doet daarom nader onderzoek hiernaar.” Een externe deskundige (statisticus) wordt ingeschakeld voor een second opinion.

-advertenties-

-goede doel-