20140729 22266Komende jaren wordt hard gewerkt om van het populierenbos bij het Noord Aa een mooi en gevarieerd bos te maken. Het bos is op dit moment redelijk eenzijdig, want het bestaat vooral uit populieren die regelmatig zorgen voor onveilige situaties in het bos en op de wegen en paden.

Komende jaren wordt een gedeelte van de populieren in fases vervangen door andere boomsoorten. De eerste kapfase van 310 populieren is nu begonnen en duurt tot 28 februari 2020. Vanaf eind januari 2020 komen hier 350 nieuwe bomensoorten en heesters voor terug.
Aan de noordkant van het Noord Aa zijn in de jaren ´70 en ´80 populieren aangeplant als productiebos. Dit bos bestaat uit snelgroeiende populieren met het oorspronkelijke doel om ze te kappen voor de productie van hout of papier. In de loop der jaren is dit principe losgelaten en zijn de bomen blijven staan. Momenteel is het bos niet goed meer te beheren omdat er onveilige situaties ontstaan. Populieren zijn snelgroeiende bomen en hebben zacht hout dat op latere leeftijd makkelijker afbreekt of uitscheurt. Daarom heeft de gemeente dit jaar een extern bureau ingeschakeld voor advies. Met het uitgangspunt dat het bos niet alleen behouden blijft, maar ook veel gevarieerder wordt en er meer biodiversiteit is voor de lange termijn. Zo wordt het nog fijner om in het bos te wandelen of te fietsen.

 

Boomvervanging in fases

Vanaf dit jaar tot 2028 worden de populieren in het bos in fases gekapt en weer aangeplant met een gevarieerd assortiment bestaande uit onder andere zwarte elzen, fladderiepen, tamme kastanjes, haagbeuken, walnoten, populieren, zwarte berken, hazelaars, eensteilige meidoorns en boswilgen. Bij de kap en herplant van de bomen wordt rekening gehouden met de bestaande flora en fauna in het bos.

 

Veiligheid van het bos

In de afgelopen jaren zijn meerdere ernstige ongelukken gebeurd en auto’s beschadigd door afgebroken takken of omgewaaide bomen. De afgelopen tijd heeft de gemeente al meerdere keren noodkap moeten plegen bij een hevige storm. Uit een inventarisatie blijkt dat delen van de populieren aan vervanging toe zijn om de veiligheid te garanderen in het gebied zelf en de omliggende wegen en paden.

-advertenties-

-goede doel-