medications 257344 1920

De apotheek roept mensen op om medicijnen die over datum zijn of niet meer gebruikt worden van 18 tot en met 22 november in te leveren. Alle Zoetermeerse apotheken doen mee aan deze actieweek om mensen bewust te maken hoe om te gaan met medicijnresten en verspilling van medicijnen.


Overtollige medicijnen inleveren bij de apotheek is altijd mogelijk, maar in de actieweek zijn mensen extra welkom. Tijdens deze week onderzoeken de apotheken welke medicijnen het meest worden ingeleverd en waarom. Met die informatie kunnen ze in de toekomst bijvoorbeeld beter inschatten hoeveel medicijnen hun patiƫnten nodig hebben, zodat er minder wordt weggegooid.

Wat kunt u doen?

1. Verzamel al uw medicijnen en leg alles neer op een tafel;
2. Haal de medicijnen eruit die u niet meer gebruikt, ook flesjes met vloeibare medicijnen;
3. Haal thuis het etiket met uw naam en adresgegevens van de verpakkingen van deze medicijnen af. Dit om uw privacy te beschermen;
4. Lever uw medicijnen vervolgens in bij uw apotheek. De apotheek zorgt ervoor dat de medicijnen veilig worden vernietigd.

Medicijnafval valt onder klein chemisch afval (KCA). Het is schadelijk als het in het oppervlaktewater terecht komt. Mensen wordt geadviseerd de restanten naar de milieustraat of hun apotheek te brengen en niet door het toilet of de gootsteen te spoelen.

-advertenties-

-goede doel-