politie uniform 7Wie in Zoetermeer een boete krijgt voor bijvoorbeeld het verkeerd stallen van zijn fiets of het laten loslopen van een hond waar dat niet mag, betaalt voortaan deze boete rechtstreeks aan de gemeente. Nu wordt de boete nog aan de Rijksoverheid betaald.

Dit is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders, waarmee de gemeenteraad nog moet instemmen. In de praktijk zullen inwoners er weinig van merken, het afhandelen van de boete zal niet anders zijn. Omdat de gemeente de boetes zelf gaat innen wordt het bedrag bijgeschreven op de gemeentelijke rekening. De kosten van het innen zijn ook voor de gemeente.

 

Burgemeester Aptroot: “Wij zijn een van de eerste gemeentes die boetes zelf gaan innen. Een deel van het werk deden we al, maar de hele boete gaat naar het Rijk. Dat gaan wij nu beter organiseren.”

Het gaat om boetes die het gemeentebestuur kan opleggen bij overlast in de openbare ruimte, zoals het verstoren van de orde bij een evenement, hinderlijk gedrag op een openbare plaats, honden laten loslopen waar dat niet is toegestaan of het overtreden van een softdrugsverbod. Het gemeentebestuur kan niet voor alle overlastfeiten een boete opleggen. Boetes voor bedelen, heling van goederen, drugshandel en samenscholing worden strafrechtelijk afgehandeld.

-advertenties-

-goede doel-