bord parkeerplaatsHet parkeerbeleid in Zoetermeer stamt uit 2012 en is niet meer van deze tijd. Het college stelt voor om de stad op basis van ov-bereikbaarheid en autobezit op te delen in drie gebieden met vaste parkeernormen voor woningen, kantoren en winkels.

 

De stad wordt opgedeeld in drie gebieden. Er komen per gebied voor alle functies (wonen, kantoren, winkels) duidelijke vaste parkeernormen. Nu zijn dit nog variabele normen, wat voor verwarring kan zorgen.

Gebied A omvat de binnenstad en de nieuwe stadswijk De Entree. In dit gebied is veel openbaar vervoer, bewoners hebben in dit gebied dan ook gemiddeld minder autobezit. Uit metingen blijkt dat mensen in het centrum van de stad gemiddeld 0,8 auto’s hebben per huishouden, tegenover 1,2 in de gebieden buiten het centrum zoals Oosterheem.
Gebied B betreft een schil om de binnenstad en het centrumgebied van Oosterheem. Hier wordt ook rekening gehouden met parkeermaatregelen zoals blauwe zones, om te voorkomen dat mensen van het centrum uitwijken naar de straten die hier direct omheen liggen. Gebied C omvat de overige gebieden zoals het grootste deel van Rokkeveen, Noordhove en Oosterheem.

 

Fietsparkeernormen

Voor het eerst in Zoetermeer komen er ook in alle gebieden fietsparkeernormen die vastleggen hoeveel fietsstallingsplekken er bij nieuwe bouwprojecten moeten komen. Naast de gebruikelijke fietsenboxen per inwoner van bijvoorbeeld een flat, komen er dan ook vlak bij de ingang van de flat mogelijkheden voor bezoekers om een fiets te stallen.

 

Parkeren op eigen terrein

Bij nieuwbouwprojecten in gebieden A en B en in gebieden met betaald parkeren, moeten ontwikkelaars parkeerplaatsen realiseren op eigen terrein. Inwoners van die nieuwbouwwoningen hebben dan een eigen parkeerplaats en hebben niet meer automatisch recht op een extra parkeervergunning om te parkeren in de directe omgeving. Projectontwikkelaars kunnen afwijken van de parkeernorm als zij bij de woningen een project aanbieden zoals deelauto's. Bewoners betalen via huur of koop van de woning mee aan de deelauto's en hebben dan minder behoefte aan een eigen auto.

 

Actueel parkeeronderzoek

In het nieuwe parkeerbeleid wordt ook vastgelegd dat er om het jaar een parkeeronderzoek komt in Zoetermeer. Als blijkt dat de parkeerdruk hoger is dan de afgesproken norm, gaat de gemeente kijken welke mogelijkheden er zijn om de parkeerdruk te verlagen.

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het voorstel in november en/of december van dit jaar.

-advertenties-

-goede doel-