rv bo palet 4Het is maandagochtend voor veel Zoetermeerse ouders nog niet duidelijk of hun kinderen aanstaande woensdag naar school kunnen of niet. Na toezeggingen van minister Slob, vrijdag 1 november, werd de staking in eerste instantie afgeblazen.

Later dit weekend werd duidelijk dat niet iedereen het hier mee eens is, veel leraren vinden het toegezegde geld te weinig omdat het maar éénmalig is. Maarten Schoon, bestuur OPOZ: "Het OPOZ heeft het standpunt ten opzichte van de staking niet gewijzigd, wij staan nog steeds achter onze leraren die willen gaan staken. Maar het wordt per school beslist of een school al dan niet meedoet met de staking woensdag". Alle ouders moeten dus op hun eigen school informeren of de staking woensdag nog door gaat of niet.

Stakende leraren krijgen in Zoetermeer in ieder geval doorbetaald van het OPOZ bestuur. "Wij hebben begrip voor de staking en steunen onze leraren. OPOZ heeft dit jaar de formatie rond gekregen, maar mét het nodige kunst- en vliegwerk. Zo zetten we zzp'ers in, of vragen mensen om tijdelijk extra uren te werken".

 

-advertenties-

-goede doel-