pgbDe gemeente bekijkt vanaf 1 januari 2020 veel kritischer of een toekenning van een pgb aan ouders voor hun kind wel écht nodig is en wat gezinnen zelf kunnen. Er zullen minder pgb budgetten worden toegekend en het pgb tarief gaat omlaag.

Hulp voor ouders met kinderen die zorg nodig hebben, blijft maar gaat veranderen. De gemeente heeft net als veel andere gemeenten, een groot financieel tekort in de jeugdhulp. Daarom moet ook hier bezuinigd worden. De maatregelen gelden voor ongeveer 100 gezinnen die nu een pgb jeugdhulp krijgen.

Wethouder Jakobien Groeneveld (Jeugdhulp): “Wij realiseren ons dat deze maatregelen voor gezinnen met een pgb als heel pijnlijk kunnen worden ervaren. Dit zijn dan ook lastige besluiten om te nemen. We gaan immers een groter beroep doen op de zelfredzaamheid van ouders, met waar nodig ondersteuning van hun eigen netwerk. We blijven uiteraard wel de gezinnen ondersteunen die door deze maatregelen door het ijs zakken. Daar maak ik mij hard voor”.

Ouders zullen meer zelf moeten gaan doen in de nieuwe situatie, of hun netwerk, zoals buren of familie inschakelen. Een pgb betekent een geldbedrag waarmee ouders van een kind met een beperking, aandoening of stoornis hun eigen jeugdhulp kunnen inkopen. Veel van deze hulp is echter ook te krijgen bij de reguliere jeugdhulpaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. De besparing voor de gemeente zou voor 2020 € 33.000,- zijn, een bedrag wat oploopt tot € 260.000,- in 2025.

Wanneer een ouder (deels) moet stoppen met werken om thuishulp te bieden aan het zorgbehoevende kind, komt er een onderzoek naar de financiën. Aan de hand van het persoonlijk budgetadvies van het NIBUD wordt bekeken of een persoonsgebonden budget van de gemeente noodzakelijk is.

-advertenties-

-goede doel-