bouwsteigerDe gemeente Zoetermeer verwacht nog geen problemen door de uitspraak van de Raad van State over stikstof. De uitspraak betreft vooral stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied, waar nog geen vergunning voor afgegeven is. De Natura 2000-gebieden liggen op enige afstand van Zoetermeer.


Heel Nederland houdt de adem in vanwege de uitspraak van de Raad van State, veel projecten liggen al stil. De ontwikkelingen worden ook in Zoetermeer nauwlettend in de gaten gehouden om te kunnen bepalen of deze uitspraak gevolgen heeft voor projecten in Zoetermeer. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kan wel enige vertraging opleveren voor Zoetermeerse projecten, omdat onderzoek gedaan moet worden naar de stikstof neerslag. Maar volgens de gemeente hebben bijvoorbeeld woningbouwprojecten niet zodanige verspreiding van stikstof tot gevolg, dat deze vanwege stikstofdepositie op enkele kilometers afstand significante gevolgen hebben op Natura 2000-gebieden.

-advertenties-

-goede doel-