5. GedichtenVan 21 september tot en met 29 september wordt alweer de 52e nationale week voor de vrede gehouden, ook hier in Zoetermeer. Met onder andere een Walk Of Peace, diverse activiteiten waarbij samenkomen het sleutelwoord is en een muzikale afsluiting met een bazaar op het Nicolaasplein.

De Vredesweek in Zoetermeer wordt georganiseerd door  ILOZ vredesambassade Zoetermeer. Het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) is sinds enige jaren als platform actief in de Zoetermeerse levensbeschouwelijke gemeenschap. Het is ontstaan na de aanslag in Parijs (Charlie Hebdo, januari 2015), verschillende groepen met verschillende levensovertuigingen kwamen toen samen met één wens: elkaar juist op te zoeken en in gesprek te blijven.

Flip Bakker is één van de oprichters van ILOZ en vanaf het begin betrokken bij deze stichting. Flip Bakker: “Het ILOZ werd met open armen ontvangen door de Zoetermeerse samenleving. Vanuit een sterk gevoel ‘we willen geen verdeeldheid’, is zo juist een hechte samenwerking ontstaan. Eén van de uitgangspunten van het ILOZ was om structureel met elkaar te gaan samenwerken, niet een eenmalige ontmoeting, maar regelmatig met elkaar om tafel zitten. De Vredesweek komt hier weer uit voort.”

Vrede

Flip Bakker: “Vrede betekent voor mij met elkaar in gesprek gaan op een open manier. Waarheid en liefde zijn voor mij daarbij de kernpunten”.

De vredesweek wordt in Nederland vanaf 1967 georganiseerd door Pax, de grootste vredesorganisatie in Nederland, maar elke gemeente kan er verder zijn eigen invulling aan geven. In de Zoetermeerse vredesweek ligt de nadruk op het verbinden over grenzen heen en ontmoeten. De week start zondag 22 september met de Walk of Peace en de wisseling van vredesambassadeur. De hele week zijn er vervolgens kleine en grotere evenementen met als gemeenschappelijke deler ‘vrede en ontmoeting’.

Voor informatie over activiteiten kunt u terecht op de site van de vredesweek: vredesweekzoetermeer.nl

-advertenties-

-goede doel-