WhatsApp Image 2019 07 19 at 13.59.23Ter ere van 100 jaar kiesrecht is er een plaquette geplaatst bij de Zoetermeerse raadzaal. Burgemeester Aptroot en gemeenteraadslid Véronique Frinking onthulden de plaquette op maandagavond 15 juli 2019 voorafgaand aan de raadsvergadering.


WhatsApp Image 2019 07 19 at 13.59.07Het initiatief voor de plaquette komt van de Zoetermeerse gemeenteraad, op voorstel van de raadsleden Véronique Frinking en Esmee van Oudheusden. “Deze plaquette is een zichtbaar teken van ons recht om te kiezen en gekozen te worden in Zoetermeer,” vertelt Véronique Frinking. De gemeenteraad van Zoetermeer vindt het kiesrecht anno 2019 iets om te vieren en willen met de plaquette als gedenkteken hier ook in Zoetermeer concreet invulling aan geven.


Kiesrecht voor vrouwen

De plaquette is een blijvende herinnering aan 100 jaar kiesrecht en de positie van de vrouw in de politiek. Burgemeester Aptroot: “Het kiesrecht werd in 1917 aan mannen toegekend en pas twee jaar later - in 1919 - aan vrouwen. Daarmee kreeg de democratie pas echt een volwaardige betekenis.”


100 jaar kiesrecht in Zoetermeer

Vorig jaar is er in Nederland én ook in de gemeente Zoetermeer uitvoerig stilgestaan bij het 100 jaar kiesrecht. Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer organiseerde de tentoonstelling “100 jaar kiezen in Zoetermeer” en gaf een boekje uit met de gelijknamige titel. Ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde
Stadhuis was de tentoonstelling tijdelijk in het Forum te zien

-advertenties-

-goede doel-