20180503 126644Het college wil Sweet Lake Wellness, de eigenaar van zwembad Het Keerpunt in het Van Tuyllpark, met een kort geding dwingen het buitenbad open te stellen in de zomer. Sweet Lake Wellness wil onder de verplichte openstelling uit komen omdat zij deze zomer starten met de verbouwing van hun wellnesscentrum.

Bij de verkoop van zwembad Het Keerpunt is de nieuwe eigenaar van het zwembad, Sweet Lake Wellness, in 2014 een erfpachtovereenkomst aangegaan met de gemeente Zoetermeer. Een belangrijke afspraak in deze erfpachtovereenkomst is de verplichting om jaarlijks het buitenbad gedurende 8 weken, waar in elk geval de zomervakantie in valt, open te stellen voor het publiek, om zo recreatief zwemwater in Zoetermeer in de zomermaanden te garanderen.

In december 2018 heeft Sweet Lake Wellness aan het college te kennen gegeven te gaan starten met de bouw van het wellnesscentrum. Ondanks herhaaldelijke verzoeken zijn zij tot op heden niet gestart met de bouw. SLW heeft op 2 mei dit jaar verzocht om eenmalig te mogen afwijken van de gemaakte afspraak in de erfpachtovereenkomst en het buitenbad in de zomer van 2019 niet open te hoeven stellen. Dit in verband met de geplande start van de sloop-en bouwwerkzaamheden ten behoeve van het wellnesscentrum.

De gemeente Zoetermeer wil echter dat het zwembad deze zomer toch opengaat, zoals afgesproken. Het college zal openstelling van het bad af dwingen en zal hiertoe alle mogelijke stappen nemen, waaronder een kort geding procedure tegen Sweet Lake Wellness.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-