Opening Speeltuin De Spil15Wethouder Jakobien Groeneveld heeft dinsdagavond in de commissievergadering toegezegd dat er geen wijzigingen komen in Speeltuin De Spil in Rokkeveen voordat het debat hierover in de raad is gevoerd. Vorige week werd bekend dat de kabelbaan zou moeten verdwijnen uit de speeltuin.

Op de commissievergadering van dinsdag 12 juni spraken twee buurtbewoners in die juist vóór behoud van de (volledige) speeltuin zijn. Zij vinden dat het besluit van het college geen recht doet aan het traject van buurtbemiddeling. Op een aantal punten zijn partijen tot overeenstemming gekomen, maar ten aanzien van de kabelbaan en de mandschommel niet. Het college besloot hierop dat de kabelbaan weg moet en de mandschommel kan blijven.

Inspreker hr Van Rijn: "Het weghalen van de kabelbaan lost het probleem niet op! De oorzaak van de klachten zit niet in geluidsoverlast van de kabelbaan, maar in het geluid van spelende kinderen. En dat zal niet veranderen!" Volgens Van Rijn zijn er slechts enkele omwonenden die last hebben van de speeltuin. Uit een enquête bleek dat slechts 10 buurtbewoners overlast ervoeren van de speeltuin, terwijl een petitie tot behoud van de speeltuin al snel 500 handtekeningen verzamelde. Ook een aantal mensen die direct aan de speeltuin wonen ervaren geen last hiervan. Van Rijn: "Het is jammer dat het gemeenschappelijk belang van onze kinderen moet wijken voor het individueel belang van de enkeling die hier last van heeft!"

Na de inspraakronde deed wethouder Groeneveld de toezegging dat de raad hierover nog een debat gaat voeren en dat vóór dat debat niets zal veranderen in de speeltuin.

 

-advertenties-

-goede doel-