DSC 0503AABasisschool Het Palet opende alweer 30 jaar geleden zijn deuren met de eerste 44 leerlingen. Deze week viert de school het 6e lustrum met een hele week feest in het thema ‘Kunst en Vliegwerk’. De kinderen gaan aan de slag met kunst, cultuur, techniek en sport en volgen workshops.

DSC 0506AIn juni 2019 viert het Palet het 6e lustrum. Het thema van de lustrumweek is ‘Kunst en Vliegwerk’. Een thema dat breed uitgelegd kan worden, maar dat zeker ook te maken heeft met de huidige situatie binnen het onderwijs. Er zijn heel wat handen nodig om alle ballen in de lucht te houden. Dat legt soms wel een zware druk op de schouders van het team.
Ondanks dat is iedereen bereid om er voor te gaan. Als Kindcentrum het Palet gaan ze met een bij deze tijd passend onderwijsconcept en enthousiasme vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

 

Een terugblik op 30 jaar Het Palet

De eerste 44 leerlingen verdeelden zich over drie groepen, te weten groep 1/2, groep 3/4 en groep 5 t/m 8. Daarnaast was er een vakleerkracht handenarbeid en was er iemand om schoon te maken.
De eerste maanden was het nog echt pionieren. De school lag te midden van de bouwputten in de nieuwe wijk Rokkeveen die toen net gebouwd werd. Veel straten waren nog niet bestraat. Noodgedwongen brachten en haalden veel ouders hun kind(eren). Sommigen vanuit andere wijken, in afwachting van de oplevering van hun nieuwe woning. Dat eerste jaar draaide de school een continurooster. Voor de ouders die hun kind(eren) ‘s morgens brachten stond er dagelijks koffie klaar. Veel van de bewoners van Rokkeveen hebben hun eerste contacten gelegd tijdens het koffie-uurtje in de aula van Het Palet. Ondanks alle problemen die bij zo’n beginfase horen, was het een gezellige tijd, waar teamleden en ook leerlingen met plezier op terugkijken.
Behalve dat het schoolgebouw toen onderdak bood aan twee scholen (Het Palet en de PWA), bood de aula de eerste 4 jaar ook onderdak aan de katholieke kerk. Inmiddels heeft de kerk alweer geruime tijd een eigen kerkgebouw: ‘De Wijngaard’.

 

Explosieve groei

DSC 0525 copyIn de beginjaren groeide de school explosief. Dagelijks werden er nieuwe leerlingen ingeschreven en vrijwel elke maand werden er sollicitatiegesprekken gevoerd voor het aantrekken van nieuwe leerkrachten. Reeds twee jaar na de start werd de school bezocht door 500 leerlingen en dat aantal groeide door tot een kleine 700 in 1997. Er waren toen 25 groepen. Daarna nam het aantal kinderen in de wijk en op school geleidelijk af naar rond de 400 leerlingen. Tegenwoordig zijn er 16 groepen verdeeld over 4 units.
Naast het leren heeft Het Palet ook altijd veel aandacht besteed aan de creativiteit. Dat was o.a. te zien aan de eindmusicals van groep 8. Veel eindmusicals zijn zelf geschreven en van eigen liedjes voorzien. Ook werd er veel aandacht besteed aan de decors en kleding. Voor veel hulpouders was de wekelijkse klusavond een vast punt in hun agenda.

 

Lustra

Ook de verschillende lustra werden uitbundig gevierd. Elk lustrum had een eigen thema. Spectaculair was het tweede lustrum met als thema circus. Dat thema zorgde ervoor dat er een grote circustent kwam te staan op het grasveld van het Barietgeel. Daar werd als afsluiting van de feestweek een geweldige circusvoorstelling gegeven door de leerlingen. Na afloop van de voorstelling is ook het schoollied : Het Palet heeft heel veel kleuren voor de eerste keer gezongen.

 

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-