Fietsexa 2De Zoetermeerse schooljeugd is weer druk bezig met de verkeersexamens. Er doen dit jaar ruim 1.400 leerlingen mee uit de groepen 7 van het basisonderwijs. De praktijkexamens begonnen maandagmiddag 13 mei en duren nog tot en met vrijdag 24 mei.

 

Het verkeersexamen wordt georganiseerd door OnderwijsAdvies, Veilig Verkeer Nederland afdeling Zoetermeer en de Gemeente Zoetermeer. Er doen ook dit jaar weer veel vrijwilligers mee onder andere voor de bemensing van de controleposten langs de route. Vanuit de gemeente worden er ook jaarlijks fietslessen voor de groepen 4 en 6 van het basisonderwijs gegeven.

Wethouder Marc Rosier (verkeer en verkeersveiligheid): “Tijdens het verkeersexamen kunnen de kinderen laten zien dat ze de verkeersregels kennen en kunnen toepassen als ze door de stad fietsen. Veilig aan het verkeer deelnemen is ontzettend belangrijk”.

-advertenties-

-goede doel-