nix18Cafés, supermarkten en andere drankverkopers in Zoetermeer krijgen bij het verkopen van alcohol aan jongeren binnenkort te maken met een mystery shopper. Dit is veelal een jongere onder de achttien jaar die probeert alcohol te kopen.

De gemeente wil hiermee een goed beeld krijgen van hoe het in Zoetermeer gesteld is met de verkoop van alcohol aan jongeren. Op deze manier komen overtredingen aan het licht en worden de verkopers van drank gestimuleerd de regels na te leven. Als de mystery shopper geweigerd wordt alcohol te kopen, dan accepteert hij dit en hij toont op verzoek altijd zijn legitimatie.

 

Bewustwording

Om meer bewustwording te creëren wil de gemeente jongeren en hun ouders stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan door onder andere aan te haken bij ouderkamers op middelbare scholen. Daarnaast sluit de gemeente aan bij de landelijke actie ‘Ik Pas’ en campagnes als NIX18. Wie nog geen achttien is en betrapt wordt op het kopen of in bezit hebben van alcohol, kan een HALT-straf krijgen.

-advertenties-

-goede doel-