20190426 7048De eregasten op het podium van het Stadstheater begonnen langzaam wat te vermoeden van de reden dat zij daar zaten toen de burgemeester met zijn speech begon. De jaarlijkse Lintjesregen brengt vaak veel geheimen met zich mee, want degene waar het om draait weet als het goed is nog van niets.

De partner zit vaak wel in ‘het complot’ en doet zijn best een goede smoes te verzinnen om juist deze dag, netjes aangekleed, in het Stadstheater te moeten zijn. Zo werd één van de gasten meegetroond om een speech te geven, bereidde een ander zich voor op een fotoshoot of verheugde zich op een toneelvoorstelling van de kleinkinderen.
Dit jaar ontvingen 14 stadsgenoten uit handen van burgemeester Aptroot de Koninklijke Onderscheiding. Voor elk van de gedecoreerden had burgemeester Aptroot een persoonlijk verhaal, vaak over het vele vrijwilligerswerk dat jarenlang is gedaan.

20190426 7011 20190426 7017

Hr Baak

De hr Baak meldde zich al in 1978 aan om de Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Cantate Deo te ondersteunen. Vooral na zijn pensioen besteedde hij veel tijd aan het vrijwilligerswerk, bij de zangvereniging maar ook binnen de kerk en diverse verpleeghuizen.


Hr Blankespoor

Ook de heer Blankespoor zet zich volop in voor de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord en de Wijkraad voor Kerkrentmeesters. Hij is deskundig op het gebied van de elektrotechniek en springt vaak als eerste op de fiets als er een alarmmelding van de kerk binnen komt. Daarnaast is hij vrijwilliger bij meerdere instanties, zoals Palet Welzijn, gemeentelijke computervereniging Digital en projectgroep Verkeer en Openbare Ruimte.


Hr Coebergh

Als sleutelfiguur van AA, de Anonieme Alcoholisten, in Zoetermeer, is het vrijwilligerswerk van de heer Coebergh van grote persóónlijke betekenis. Hij gaf voorlichting op middelbare scholen en sleepte tientallen personen door de eerste, lastige periode. Hij is met recht een vriend die ‘je in goede en slechte tijden helpt’.


Hr van Genderen

De hr van Genderen is een onvermoeibaar vrijwilliger, die al sinds zijn 16e vrijwilligerswerk doet. Hij werd de voorzitter van YMCA Zoetermeer en heeft als belangrijkste motto: álle kinderen moeten kunnen meedoen. Maar ook in de muziek heeft hij veel werk verzet, onder andere voor Harpe Davids waar hij hielp met het opzetten van de zogeheten MusicKids en een jeugdafdeling.


Hr Hira

De Hr Hira behoort tot de bekende gezichten van de Hindoestaanse gemeenschap in Zoetermeer. Hij is betrokken bij meerdere organisaties, zoals vereniging Shri Sanatan Dharm Sabha Zoetermeer, Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Zoetermeer en stichting MeerSewa. Burgemeester Aptroot omschreef hem als een echte ‘bruggenbouwer’, die altijd probeert mensen te verbinden. Hindoestaans of niet, álle Zoetermeerders zijn welkom.


Hr Jacobs

Als groot sportliefhebber zet de Hr Jacobs zich al meer dan twintig jaar in om ook anderen veel plezier aan sport te laten beleven. Vanaf 1996 was hij één van de trainers van de hardloopvereniging Road Runners in onze stad. En ook bij atletiekvereniging Ilion weten ze wie Ed Jacobs is en treedt hij op als jurylid bij wedstrijden.


Hr Jansen

De Hr Jansen heeft al een lange staat van dienst als vrijwilliger, al 40 jaar is hij actief vrijwilliger, waarbij de kerk altijd op hem kon rekenen. Als coördinator waakt hij ook over het beheer van alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Daarnaast helpt hij al een aantal jaren elke maand met het groenonderhoud en het opruimen van zwerfvuil in de wijk waar hij woont.

 

Mevrouw Kruik

Wie weleens in cultuurcentrum De Boerderij komt, weet ongetwijfeld wie Mevrouw Kruik is, zij helpt hier al meer dan dertig jaar als vrijwilliger. Vriendelijk betrokken en betrouwbaar draagt zij haar steentje bij aan het zo goed mogelijk laten verlopen van een avond.

 

Hr Nieuwlaat

De Hr Nieuwlaat is een verenigingsman in hart en nieren. Actief in verschillende besturen, van buurtvereniging Seghwaert op Dreef tot wijkvereniging ’t Prisma in Rokkeveen. Intussen was hij van 2006 tot 2010 gemeenteraadslid voor de Lijst Hilbrand Nawijn. Ook zette hij zich vanaf 2013 in voor de cliëntenraad van zowel zorginstelling ’t Seghe Waert, als de verpleeghuizen Magnolia en Monteverdi.

 

20190426 7026 20190426 7038

 

Hr Smit

Al meer dan vijfendertig jaar kan atletiek- en recreatievereniging rekenen op de inzet van de Hr Smit. Hij organiseerde zes maal de Zoetermeerse Stadshartloop en was betrokken bij de Scholenolympiade voor Zoetermeerse basisscholen. Hij vindt het belangrijk dat sporters gebruik kunnen maken van goede, professionele faciliteiten en zet zich enthousiast in voor vele projecten.

 

Hr Teer

De Hr Teer draagt de Mixed Hockey Club Zoetermeer een zeer warm hart toe. Dit begon in 2002 als trainer en coach van jeugdteams. Toen de club bleef groeien zette hij zich in voor de uitbreiding van de velden en zag het ledenaantal groeien naar liefst vijftienhonderd. Ook de G-hockeyers, dat zijn de spelers met een beperking, wisten zich altijd verzekerd van zijn steun. Voor het zaalhockey was hij betrokken bij de komst van een zogeheten opblaashal op het clubcomplex in het Van Tuyllpark.
Diezelfde toewijding legt hij al sinds 1997 aan de dag als verzorger en mantelzorger van een aantal mensen die hem zeer dierbaar zijn.

 

Mevrouw Vijverberg-Kalkema

Als er íémand is die weet hoe rijk en levendig de historie van onze stad is, dan is het Mevrouw Vijverberg-Kalkema wel. Zij kan veel, heel veel vertellen over de personen die in Zoetermeer en het vroegere Seghwaert hebben gewoond en gewerkt. Zij verricht al zo’n dertig jaar met enorm veel enthousiasme vrijwilligerswerk voor de Genealogische Werkgroep Zoetermeer, onderdeel van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Eigenhandig voerde zij duizenden namen in in het bestand van het Historisch Genootschap.

 

Hr Wenning

De hr Wenning begon met zijn vrijwilligerswerk bij tafeltennisvereniging Buytenrode, maar ook bij buurtvereniging Buytenrode weet iedereen wie Wim Wenning is. In zijn vrijetijd maakt hij een hoop werk rond de verenigingen allemaal in orde. Ook voor winkeliersvereniging Buytenwegh treedt hij op als penningmeester. Zodat hij zo ongeveer als dé boekhouder en dé schatbewaarder van Buytenwegh kan worden beschouwd.

 

Hr Wigman

Ook de Hr Wigman heeft een lange, gevarieerde en zeer indrukwekkende staat van dienst. Hij zet zijn kennis en ervaring ook graag in om anderen van dienst te zijn. Hij begeleidde en ondersteunde inmiddels tientallen stichtingen en verenigingen die op de meest uiteenlopende gebieden actief zijn: van cultuur en zorg, tot aan de hulp aan kinderen en jongeren. Zo richtte hij, met anderen, de stichting Urgente Noden Zoetermeer op en zorgt dat mensen die gebukt gaan onder schuldenlasten weer zicht krijgen op een toekomst.
De Hr Wigman werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-