wijken ZoetermeerHet college wil meer wijk gericht gaan werken, dit stond al in het coalitie akkoord bij het aantreden van het college. Maar hoe richt je dat nu in? De gemeenteraad gaat op bezoek bij andere gemeentes om ideeën op te doen.


Bij het eerste werkbezoek ging de gemeenteraad op bezoek bij de gemeente Alphen, waar veel gemeentezaken per wijk worden geregeld. Later dit jaar volgt ook nog een bezoek aan Arnhem. In Alphen werd met gemeente ambtenaren, bewoners en partnerorganisaties gesproken over het wijkgericht werken. Ze werken in Alphen vooral met kernen, de gemeente bestaat uit verschillende dorpskernen zoals Waddinxveen en Benthuizen, die samen één gemeente vormen.

 

Betrokkenheid vergroten

Wethouder Ter Laak: “In ons coalitie akkoord hebben we duidelijk gezegd dat we dichter tegen de inwoners ‘aan willen kruipen’ en meer wijkgericht willen werken. Als gemeente staan we naast de inwoners en dienstverlening staat hoog in het vaandel. Inwoners hebben naast wensen over veiligheid, leefbaarheid en ondersteuning ook kennis, ideeën en initiatieven om hun eigen leefomgeving mooier en beter te maken.”
De gemeente ziet vooral een groot voordeel in de betrokkenheid van mensen bij hun eigen wijk. Ter Laak: “Wat mij bij is gebleven van het bezoek aan Alphen is dat het gaat om luisteren, vragen wat mensen willen en wat mensen kunnen. En dan de ruimte bieden aan mensen om dat te doen in hun wijk.”

 

Bewoners positief

Véronique Frinking, CDA raadslid: “Het was mooi dat we ook met de bewoners zélf konden praten. Dit waren heel betrokken en actieve mensen die graag ook hun stem wilden laten horen. Zij waren heel positief over de aanpak in Alphen.” Een belangrijk voordeel van Alphen noemt Véronique het centrale budget. Waar Zoetermeer werkt met meerdere budgetten voor verschillende zorgposten of functies, zit dit in Alphen allemaal bij elkaar. “Daardoor kunnen zij beter aanbesteden en de kwaliteit in de gaten houden”, aldus Véronique.
Zij miste in Alphen de mogelijkheid om elkaar in de wijk te ontmoeten, wat wel een wens was van de bewoners.

 

Van buiten naar binnen

Yvonne Bink van Zoetermeer Vooruit vond het vooral mooi dat ze in Alphen ‘van buiten naar binnen werken’. “Inwoners van een kern kunnen zelf aangeven wat zij willen, het zijn niet de ambtenaren die de plannen bedenken”. Een verschil met Zoetermeer is volgens Yvonne wel dat Alphen verdeeld is in oude, historische dorpskernen die wezenlijk van elkaar verschillen en als kern al een hele geschiedenis hebben. “Het verschil tussen de wijken in Zoetermeer is toch kleiner. Nu wordt er door veel organisaties in onze stad wijkoverstijgend gewerkt zoals Humanitas en Piëzo, wat toch ook veel voordelen heeft. Het zou jammer zijn om dat allemaal op te splitsen in kleinere organisaties.”

-advertenties-

-goede doel-