geleidelijn Stadhuisplein2Het wordt in Zoetermeer strafbaar om obstakels zoals een fiets te plaatsen op geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. Ook komt er een verbod op het plaatsen van fietsen, scooters, bromfietsers en dergelijke op het trottoir waardoor de doorgang wordt gehinderd.

 

Het college stelt voor om de APV te wijzigen zodat mensen die de doorgang op het voetpad belemmeren ook daadwerkelijk bekeurd kunnen worden. In de huidige APV was het al verboden om fietsen en dergelijke te plaatsen tegen een raam, deur of ingang van een gebouw. De nieuwe APV gaat nog een stuk verder en beschermt ook het openbaar voetpad.
Het wordt verboden om: ‘op het trottoir een fiets, een scooter, een bromfiets en dergelijke zodanig te plaatsen of te laten staan dat daardoor de doorgang wordt gehinderd of belemmerd voor voetgangers, invalidenwagens, kinderwagens en dergelijke’. Het verbod zal ook gelden voor ‘op of nabij een aangebrachte geleidelijn voor blinden en slechtzienden een fiets, een scooter, een bromfiets en dergelijke te plaatsen of te laten staan’.


De voorgestelde APV wijziging moet nog worden goedgekeurd door de raad.

 

Stadhuisplein

In januari werden op het Stadhuisplein geleidelijnen aangebracht voor blinden en slechtzienden. Onlangs deed de gemeente ook mee aan de actie 'Hou de lijn vrij!' en vroeg door middel van stickers aandacht voor het vrijhouden van de geleidelijnen.

0114 CopyrightFOTOFLEX.NL 08042019

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-