stembureau bordEr is 1 miljoen nodig voor de toegankelijkheid van de stembureaus in Zoetermeer, zo stelt het college in een memo aan de raad. In de Kieswet staat dat alle stembureaus toegankelijk moeten zijn voor mensen met lichamelijke beperkingen. Dat is in Zoetermeer niet het geval.

Aan de hand van een checklist ‘toegankelijkheid stemlokalen’ heeft een gespecialiseerd adviesbureau onderzocht welke stembureaus goed toegankelijk zijn en wat er verbeterd zou moeten worden. Acht stembureaus in Zoetermeer doorstaan de checklist en zijn altijd goed toegankelijk. Dit betreft stembureaus in de wijken Centrum, Palenstein, Buytenwegh, De Leijens, Seghwaert en Rokkeveen.

 

Maatregelen

De problemen met toegankelijkheid worden bijvoorbeeld veroorzaakt door deuren die niet automatisch open kunnen en drempels waardoor iemand in een rolstoel of scootmobiel niet naar binnen kan. Bij 30 stembureaus zijn er tijdelijke aanpassingen mogelijk waardoor deze bureaus wel toegankelijk worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het plaatsen van drempelhulpen en het openhouden van deuren. De drempelhulpen zijn in bestelling en worden vlak voor de verkiezingen geleverd en geplaatst. De gemeente stelt nog niet zeker te weten of alle drempelhulpen zullen voldoen aan de gestelde eisen.

 

Kosten

De kosten voor structurele aanpassingen aan alle locaties die op dit moment niet volledig voldoen aan de wettelijke criteria kunnen oplopen tot ruim boven € 1.000.000,-. Hier is op dit moment geen budget voor beschikbaar. Het college gaat uit van een groeimodel waarbij de toegankelijkheid van de stembureaus steeds verder verbetert. Ook kunnen stembureaus naar een beter toegankelijke locatie worden verplaatst.
Bij nieuwbouw of renovatie van openbare ruimten wordt in de toekomst meteen rekening gehouden met de nieuwe toegankelijkheidseisen, aldus het college.

-advertenties-

-goede doel-