bigdataWethouder Jan Iedema en gemeentesecretaris André Huykman ondertekenden woensdag 6 maart een samenwerkingsovereenkomst met de Big Data Innovatiehub. Door intensiever samen te werken met de Innovatiehub, maakt de gemeente haar ambitie waar om datagedreven te sturen en te werken.

Wethouder Jan Iedema: “De gemeente Zoetermeer heeft al langer de ambitie om big data slim in te zetten voor haar werk. Maar hoe werkt big data? En hoe kun je de waarde uit data creëren? De Big Data Innovatiehub helpt de gemeente en haar afdelingen 'data ready' te worden door een combinatie van concrete projecten, inzet van data-specialisten en opleidingsaanbod.”

De samenwerking richt zich bijvoorbeeld op het opleiden van de gemeentelijke organisatie via de masterclass “Datagedreven werken voor lokale overheden”, het uitvoeren van verkennend data-onderzoek en het ontwikkelen van een gezamenlijke roadmap naar een ‘data ready’ gemeente Zoetermeer.

De Big Data Innovatiehub bevindt zich in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer en helpt organisaties hun productie efficiënter te maken, processen te verbeteren en bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen aan de hand van data analyse.

-advertenties-

-goede doel-