Zoetermeerse Luchtwachters gaan zaterdag 13 oktober met spandoeken de straat op voor gezonde lucht. Luchtwachters zijn burgers die opkomen voor het recht op gezonde lucht. Zij sporen met de spandoeken de gemeente aan snel maatregelen te nemen voor betere luchtkwaliteit.


luchtawachtersSamen met Milieudefensie zetten de Luchtwachters zich in voor meer ruimte voor fietsen, wandelen, openbaar vervoer en elektrische deelauto's en minder ruimte voor vervuilend verkeer.

De lucht in Zoetermeer is ongezond, vooral langs drukke wegen zoals Europaweg, Afrikaweg, Amerikaweg, Zwaardslootseweg, Aziëweg, Australiëweg, Oostweg. En dat is een groot probleem. Ongemerkt roken we elke dag 5 sigaretten mee door vieze lucht in te ademen, met schade aan onze gezondheid tot gevolg. Langs drukke wegen ligt het aantal meegerookte sigaretten nog hoger.
“Elke dag moeten veel scholieren langs een drukke weg fietsen zoals de Europaweg, of deze oversteken om naar school te gaan. Zij ademen elke dag die ongezonde lucht in en samen met hen nog vele anderen. De gemeente moet écht zo snel mogelijk in actie komen om onze gezondheid te beschermen.”
Het is al jaren duidelijk dat luchtvervuiling leidt tot ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, chronische longziekten en longkanker. Met de spandoekenactie willen de Luchtwachters de gemeente aansporen om in ieder geval milieuzones voor heel Zoetermeer in te voeren, met inbegrip van alle wegen waar fietsers en voetgangers langs komen of moeten oversteken. Daarnaast pleiten zij voor het ‘vergroenen’ van versteende schoolomgevingen en het bevorderen van het lopen èn het fietsen in Zoetermeer.

 

Luchtkwaliteit moet snel beter


In september 2017 oordeelde de rechter in een kort geding, aangespannen door Milieudefensie, dat de overheid op zo kort mogelijke termijn moet zorgen dat de luchtkwaliteit overal in Nederland aan de wettelijke Europese luchtkwaliteitsnormen voldoet. In Zoetermeer voldoen we - volgens berekende waarden - weliswaar aan de Europese normen, maar niet aan de strengere adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Wil je weten hoe vies de lucht in jouw straat is? Kijk dan hier: hoe-vervuild-is-de-lucht-in-mijn-straat

-advertenties-

-goede doel-