peilWe hebben te maken met een ongekende droogte. Maar waar is informatie te vinden over de droogte en de gevolgen daarvan? In deze serie 'Over water en droogte' deel 3 het waterpeil in onze regio. Tijdens een periode van droogte is het waterpeil van groot belang.

Het hoofdwaterstelsel, de boezem, heeft in onze regio in de zomer een peil van NAP -0,61 meter. Dit is van groot belang, want wanneer het peil veel lager zou staan, komt het grondwater ook lager te staan. Dit heeft direct gevolgen voor het goed blijven werken van de dijken. Een lager waterpeil kan zorgen voor verdroging van de kades en daarmee scheuring, afbrokkeling of inzakken van de dijk. Dit maakt de dijk dan zwakker. 

Acties die Rijnland neemt zijn:

Het inspecteren van 265 kilometer aan kades en dijken op mogelijke aanwijzingen van verzwakking en het doorspoelen van het watersysteem om verzilt water uit het gebied te pompen. Daarbij laten de sluizen bij Spaarndam minder vaartuigen door zodat er minder verzilt water binnen kan dringen. En laat het Hoogheemraadschap meer zoet water in.

 Zie deze kaart  met hoe het waterpeil er nu voor staat, waar er droogte is en waar er sprake is van verzilting.

Stremmingen

Om niet te veel zilt water in te laten, heeft het Hoogheemraadschap de sluis in Spaarndam gesloten. Voor de recreatie vaart met een hoge mast betekent dit dat zij alleen West-Nederland in kunnen via zee, bij IJmuiden. Schepen die minder hoogte nodig hebben kunnen kijken op Varendoejesamen

-advertenties-

-goede doel-