20131122-6092

De gedecoreerde dirigent Hans de Wit, samen met zijn vrouw Marjolein, hun dochter en burgemeester Aptroot

De Zoetermeerse dirigent Hans de Wit, die vrijdagavond 22 november zijn 35 jublieum als dirigent vierde, is na het concert geëerd met een koninklijke onderscheiding.

20131122-6079In de Nicolaaskerk in het Dorp gaf de heer J.A. de Wit een benefietconcert ter viering van zijn 35-jarig jubileum als dirigent. De opbrengst van dit concert komt ten goede aan het Ronald McDonald kinderfonds. Aan het einde van het grandioze concert, met medewerking van het Zoetermeerse koor Invasion en diverse solisten waaronder Ernst Daniël Smid, stapte de Ronald Mc Donald clown het podium op om de cheque in ontvangst te nemen. De clown was blij verrast met het hoge bedrag, maar liefst €12.577 euro werd opgehaald met het concert voor het Ronald McDonald kinderfonds. Het fonds maakt het mogelijk dat ouders dicht bij hun zieke kind in het ziekenhuis kunnen verblijven.

Na de uitreiking werd het programma omgegooid en betrad burgemeester Aptroot het podium. De burgemeester sprak lovend over de heer de Wit, die sinds 1978 dirigent is van diverse koren. Hij is nu dirigent van het Westlands Mannenkoor, het Westlands Dameskoor, het Koninklijk Breda’s Mannenkoor, het Zoetermeers Dameskoor en het ook door hem opgerichte Zoetermeers koor Invasion. Met deze koren heeft hij vele succesvolle buitenlandse optredens verzorgd. Hij heeft in zijn carrière duizenden zangers en zangeressen begeleid en op onnavolgbare wijze geïnspireerd.

20131122-6087 20131122-6107

Ook dankzij zijn inzet zijn amateurverenigingen in staat hun bijdrage aan culturele manifestaties in binnen- en buitenland te leveren. Hij staat bekend als ambassadeur en pleitbezorger van de Nederlandse koorkunst. Ook heeft hij als dirigent meegewerkt aan een groot aantal cd-, radio- en tv-opnamen en heeft hij tientallen koorarrangementen op zijn naam staan. Met elk van zijn koren verzorgt hij meerdere keren per jaar (pro deo) optredens in verband met begrafenissen, huwelijken, jubilea en inzamelingsacties.

Burgemeester Aptroot besloot zijn toespraak met: “Uw werk heeft een bijzondere waarde voor heel veel mensen. Het heeft zijne majesteit de Koning dan ook behaagd om…” De rest van de woorden van de burgemeester gingen verloren onder het minutenlange applaus van de toeschouwers, waarna de gedecoreerde spontaan werd toegezongen door het aanwezige publiek. Burgemeester Aptroot speldde de verraste dirigent de Koninklijke onderscheiding op, waarmee de benoeming tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau een feit was.

20131122-6110 20131122-6112

De geëmotioneerde Hans de Wit droeg zijn onderscheiding op aan zijn ouders, die altijd een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in zijn muziek carrière. Hans de Wit: “Ik was 7 jaar toen ik met mijn ouders mee ging naar de fanfare en kennis maakte met muziek. In de jaren daarna hebben mijn ouders mij altijd zeer gesteund en keihard gewerkt om mij te kunnen laten studeren. Ik ben hen dan ook veel dank verschuldigd.”

-advertenties-

-goede doel-