20220124 29050Zoetermeer heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een nieuwe overeenkomst getekend om de noodopvang in de voormalige gevangenis op de Rokkeveenseweg 50 voorlopig aan te houden.


In de voormalige gevangenis aan de Rokkeveenseweg worden sinds 9 februari 2022 500 kansrijke asielzoekers en statushouders opgevangen. Het COA heeft aangegeven dat er een dringend tekort is aan opvangplaatsen, en vroeg in augustus 2022 om langer gebruik te maken van de noodopvanglocatie in Zoetermeer. Ook vroeg het COA om een lege vleugel van het complex in gebruik te nemen, om zo het aantal beschikbare opvangplaatsen uit te breiden.
Afgesproken is om de noodopvang met 130 plekken uit te breiden tot een maximum van 630 bedden. Van deze 630 opvangplekken zijn er 500 vast en 130 plekken zijn flexibel inzetbare capaciteitsplaatsen. Over deze ‘flexibele schil’ is steeds overleg met het COA, bij voorkeur worden deze plaatsen ingezet voor kortdurende crisisnoodopvang voor asielzoekers en statushouders gekoppeld aan Zoetermeer. Hierdoor is er in Zoetermeer altijd plek voor crisisnoodopvang en kan de gemeente altijd voldoen aan de taakstelling crisisnoodopvang vanuit het Rijk.
De overeenkomst met het COA is ingegaan op 9 februari 2023 en duurt tot 9 februari 2025. De afspraken die gemaakt zijn, zijn vrijwel gelijk aan de eerder gemaakte afspraken: Er worden geen Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen opgevangen, minimaal 50% statushouders en het resterende aantal opvangplaatsen wordt ingezet voor evident kansrijke asielzoekers.

Na één jaar wordt van de (crisis)noodopvang een evaluatie gehouden waarbij omwonenden en ondernemers worden meegenomen.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-