Netwerk Zoetermeer stelt in een brief aan de gemeenteraad dat ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de gemeente nu goedkoper is bij het organiseren van evenementen. Nu Netwerk Zoetermeer geen evenementen meer organiseert, heeft de gemeente andere organisaties gevraagd om evenementen over te nemen.


Bevrijdingsfestival Zoetermeer 2018 Foto Patricia Munster 009 copyHet Bevrijdingsfestival wordt komend jaar door DN Leisure georganiseerd, Culinair Zoetermeer wordt opgepakt door Timeless Events. Deze twee grote, gratis toegankelijke, festivals zijn volgens de gemeente beeldbepalend voor de stad. Er kon niet worden gewacht op een aanbesteding, volgens wethouder Iedema, omdat dit teveel tijd zou kosten.
In de beantwoording van vragen van de LHN over de kosten en organisatie van de festivals, kwam naar voren dat de bedragen die nu betaald worden voor de nieuwe organisaties, lager uitkomen dan in voorgaande jaren. Netwerk Zoetermeer herkent zich echter niet in deze bedragen.
Voorzitter Netwerk Zoetermeer, Charlie Aptroot: “In de beantwoording is er door het college voor gekozen om per festival de begrote uitgaven van Netwerk Zoetermeer te noemen in plaats van de subsidie te noemen die de gemeente voor deze evenementen in 2022 heeft verleend of waarvoor er voor 2023 subsidie is aangevraagd. Hiermee wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de evenementen voor de gemeente thans tegen lagere kosten worden georganiseerd.”

 

College betreurt ‘ruis’


In de raadsvergadering van maandag 6 februari nam wethouder Bouke Velzen het woord, wethouder Iedema was door ziekte niet aanwezig bij de vergadering. Hij zegt het te betreuren dat er ‘enige ruis’ is ontstaan in de communicatie over de organisatie van de evenementen. Velzen: “Wij hebben zo concreet mogelijk de cijfers uit de offertes en begrotingen gehaald. Wij hebben ons niet gerealiseerd dat in het naast elkaar leggen van deze cijfers de nuances van de verschillen tussen organisatiekosten, subsidies en opdrachten, wellicht verloren zouden gaan. Het ging uitsluitend over de kostenplaatjes van de evenementen zelf. ”

Lees ook ons eerdere artikel: Gemeente-goedkoper-uit-bij-organisatie-festivals

-advertenties-

-goede doel-