4923 CopyrightFOTOFLEX.NL 24012023De gemeenteraad is zeer betrokken bij de zorg in Zoetermeer. Om die reden is de raad op dinsdagavond 24 januari 2023 in gesprek gegaan met landelijke, regionale en lokale experts over de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg in Nederland en de situatie in Zoetermeer.

De gemeenteraad heeft dit rondetafelgesprek georganiseerd om zich te laten bijpraten over de ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg in Nederland en de gevolgen voor Zoetermeer. Bij de veranderende ziekenhuiszorg zijn veel verschillende partijen betrokken, dit maakt de zorg tot een ingewikkeld onderwerp.

Ingeborg ter Laak, wethouder zorg was ook aanwezig en luisterde mee naar de verschillende sprekers. Ter Laak: “We hebben deze avond veel input gehad om verder te bouwen met elkaar. De ziekenhuiszorg moet veranderen, dat is wel zeker. Komende tijd moet goed uitgezocht worden wat er mogelijk is.” Mogelijke oplossingen voor de druk op de zorg zijn bijvoorbeeld preventie, of digitaal monitoren van patiënten.


Landelijke en Zoetermeerse ontwikkelingen

Marcel Levi, internist, hoogleraar en voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, hield een presentatie over de belangrijkste ontwikkelingen in de ziekenhuishuiszorg in Nederland. Landelijke (medische) experts en vertegenwoordigers van verzekeraars gingen daar vanuit hun deskundigheid verder op in en beantwoordden vragen van raadsleden. Het tweede deel van de avond spitste zich toe op de Zoetermeerse ontwikkelingen. Dit gesprek met lokale en regionale partijen (waaronder vertegenwoordigers van ziekenhuizen huisartsen en verloskundigen) werd ingeleid door Jeroen van den Oever. Hij gaf een presentatie over Zoetermeer 2025 waarin hij de unieke samenwerking van Zoetermeerse zorgverleners benadrukte.
Het gesprek werd in goede banen geleid door dagvoorzitter Anouschka Laheij.

Foto: FOTOFLEX.NL

-advertenties-

-goede doel-