Deze week is een begin gemaakt met de afronding van de renovatie van het Winkelcentrum Rokkeveen aan de Samanthagang. De renovatie van het vloergedeelte was nog een restant van de vorige opknapbeurt van het winkelcentrum in 2015. De werkzaamheden zullen enige hinder geven aan de klanten, bewoners en ondernemers.

WC Rokkeveen2In 2015 is het winkelcentrum volledige gerenoveerd en uitgebreid naar 41 winkelunits. Een klein deel van de renovatie is toen blijven liggen, zoals onder andere de tegelvloer. Nu is een start gemaakt met de sloop van de huidige tegelvloer in de passage van het winkelcentrum voor een nieuwe vloer. De verwachting is dat de sloop tot vrijdag 17 juni zal duren en dat dan na het weekend begonnen wordt aan de nieuwe tegelvloer. De overlast zal ongeveer twee weken zijn. Sommige winkels zullen afwijkende openingstijden hebben of zijn moeilijk bereikbaar.

Naast de tegelvloer zal het winkelcentrum ook door het plaatsen van nieuwe bloembakken een 'mediterraan' tintje krijgen. Momenteel staat een van de 41 winkelunits nog leeg door het vertrek van het reisbureau aan de buitenzijde, maar de verwachting is dat na de renovatie er een nieuwe zaak komt.

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

-advertenties-

-goede doel-