Bleizo West locatieGevluchte Oekraïeners, die nu in onze regio in tijdelijke opvanglocaties zitten, zouden langdurige opvang kunnen krijgen in Bleizo. De gemeente Lansingerland wil op deze locatie flexwoningen neerzetten, deels voor mensen uit Oekraïne en deels voor woningzoekenden uit de eigen regio.

Op deze manier zouden de vluchtelingen goed kunnen integreren, onderling contact tussen vluchtelingen en lokale inwoners bevordert de integratie. Lansingerland wil samen met Vlaardingen en Zoetermeer deelnemen aan de pilot Langdurige Opvang Oekraïners en snel in actie komen. Zij vragen Zoetermeer, die deels eigenaar is van de grond in Beizo, om hieraan mee te werken. Het gaat hier om het braakliggende terrein naast station Zoetermeer-Lansingerland.

Lansingerland denkt aan het bouwen van 1.000 tot 1.500 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen en een even groot aantal flexwoningen voor andere woningzoekenden. In totaal zouden hier dan 2.000 tot 3.000 nieuwe woningen kunnen komen. De locatie Bleizo is al aangewezen voor woningbouw, ‘Proeftuin Bleizo’, maar deze plannen zijn nog in ontwikkelingsfase.
Volgens Lansingerland is de locatie Bleizo-West ten zuiden van de A12 nog niet klaar voor het bouwen van flexwoningen, er zijn hier nog te weinig nutsvoorzieningen. Die zijn er ten noorden van de A12 wél, de kant van Zoetermeer. De gemeente Lansingerland schrijft aan het college van hun gemeente: “Daarom wordt Bleizo-West ten noorden van de A12 als overbruggingslocatie voorgesteld voor de periode tot de locatie ten zuiden van de A12 beschikbaar is.
Aangezien de locatie Bleizo-West via de gemeenschappelijke regelingen Bleizo en Hoefweg voor 50% ‘eigendom’ is van de gemeente Zoetermeer en de beoogde locatie voor opvang ook dicht tegen Zoetermeer aan ligt, informeerden we via een brief ook het college van de gemeente Zoetermeer.”

Lansingerland verzoekt de gemeente Zoetermeer om ook actief deel te nemen aan de pilot. Op 18 mei vergadert de gemeente Lansingerland over de plannen, het is nog niet bekend wanneer dit in Zoetermeer op de agenda zal komen.

Lees ook: Proeftuin-Bleizo-voor-groen-wonen-en-werken

-advertenties-

-goede doel-