Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen stemt Zoetermeer op 16 maart ook voor het Afvalreferendum. Wij vroegen voor- en tegenstanders van het gemeentelijk afvalbeleid naar hun mening, vandaag: Diftar.

 afval neutraal

Het plan in het Afvalbeleid:

De gemeente gaat in de toekomst invoeren dat per keer dat restafval wordt weggegooid, betaald moet worden. Dus wie vaak restafval weggooit, betaalt meer dan iemand die dat minder vaak doet. Voor mensen met een laag inkomen die voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing in aanmerking komen, komt er een regeling waarbij zij gratis één keer per week een afvalzak kunnen weggooien of één keer per 4 weken de restafvalbak kunnen laten legen.


Reacties van Zoetermeerders:

Tegen:
Veel mensen zijn ook bang dat andere buurtbewoners restafval bij hen in de container zullen gaan dumpen, of op straat. Anja: “Iedereen doet z'n best te scheiden en wat is je beloning..... je moet betalen voor restafval.... voor iedereen in de buurt die alles in jouw ton dumpt.”

Voor:
Addy: ”Je betaalt toch ook de energierekening van je buren niet? Met diftar betaal je zelf voor wat je zelf weg gooit, je hebt het dus zelf in de hand.”

Video: Zoetermeer Actief

In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

Alle filmpjes over het afvalreferendum vindt u hier: 2022/afvalreferendum

-advertenties-

-goede doel-