woning nieuwPartijen in de regio Haaglanden zijn het eens dat er afspraken moeten komen om het woningtekort samen te bestrijden. Daarom stellen de provincie, 15 corporaties en acht colleges het tussenakkoord ‘Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030, de eerste stap’ op.


Het tussenakkoord is een eerste stap richting voldoende (sociale) woningen en een betere verdeling van sociale woningen in Haaglanden. Het woningtekort in de regio Haaglanden blijft toenemen. De noodzaak om nieuwe woningen te bouwen is groot. Daar komt bij dat de woningcorporaties in de regio Haaglanden de grootste opgave en de minste middelen hebben. Gemeenten, woningcorporaties, samenwerkende huurdersorganisaties en de provincie Zuid-Holland staan voor een enorme gezamenlijke uitdaging om het woningtekort terug te dringen.

 

Samen werken aan regionale doelen

Voor 2030 hebben de samenwerkende partijen regionale doelen voor de woningmarkt Haaglanden gesteld. Gemeenten willen een toename van het totaal aantal woningen en samen met de corporaties een toename van het aantal sociale woningen, een betere verdeling van de sociale woningen over gemeenten in de regio en een groter aandeel corporatiewoningen toewijzen aan mensen met de laagste inkomens.
Een van de doelen in het tussenakkoord is dat er ruim 79.000 woningen bijkomen in Haaglanden. Robin Paalvast, voorzitter bestuurlijke tafel wonen: “We zien een stijgende behoefte aan woningen. Om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende woningen beschikbaar zijn, voegen we substantieel woningen toe. Door middel van deze afspraken weten we wie wat gaat doen om hier invulling aan te geven.”

 

Meer (sociale) woningen

Een deel van deze woningen is sociale woningbouw, dat deel moet worden vergroot. Sociale woningen zijn sociale huurwoningen van woningcorporaties, maar ook goedkope woningen - huur en koop – van particulieren. Op basis van de afspraken in het tussenakkoord neemt de sociale voorraad toe met netto ruim 6.500 woningen. Dit is een goed begin, maar nog niet genoeg om iedereen een passend huis te kunnen bieden. In 2030 moeten nog eens 4.800 extra woningen zijn toegevoegd om aan de gestelde doelen te voldoen.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-