rechtswinkel vrijwilligersJe recht niet gekregen? Vragen over juridische zaken? De Rechtswinkel Zoetermeer staat mensen bij met allerlei juridische vragen en problemen. Elke maand plaatsen we op Zoetermeer Actief een column van de Rechtswinkel, deze week over het recht op thuiswerken.

 

De Rijksoverheid adviseert: Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is. De verwachting is dat ook na de COVID-19-pandemie veel werknemers (al dan niet gedeeltelijk) thuis blijven werken.

Maar bestaat er ook een recht op thuiswerken? Op grond van de Wet flexibel werken kan een werknemer om een wijziging van de overeengekomen arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats vragen, maar een werkgever kan zo’n verzoek vrij eenvoudig afwijzen.
Bij de Tweede Kamer is in behandeling het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ dat bepaalt dat een voorstel tot wijziging van de arbeidsplaats ingewilligd zou moeten worden, tenzij sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Dat maakt het dus voor de werkgever wel wat lastiger om een verzoek tot thuiswerken niet te honoreren, maar een absoluut recht op thuiswerken bestaat er dus (nog) niet.


Dat ondervond mevrouw X, die werkte bij een keukenzaak. Zij werkte al een paar maanden –met toestemming van de werkgever- thuis en dat beviel eigenlijk prima. Zij vond dat ze vanuit huis haar werk heel efficiënt kon uitvoeren.
Maar haar werkgever stuurde na verloop van tijd een WhatsAppbericht met de mededeling: ‘Graag as dinsdag de werkzaamheden op kantoor hervatten’. Dat weigerde mevrouw. Zij vond dat haar collega’s op het werk zich niet goed hielden aan de corona-maatregelen. Dat gaf haar een onveilig gevoel. Bovendien kon niemand haar vertellen wie er (niet) gevaccineerd was.
Haar werkgever stelde daar tegenover dat zij passende corona-maatregelen had genomen, zoals ontsmettingsmiddelen en iedere werknemer een eigen kantoorruimte. Bovendien moesten er pakketten worden aangenomen, bestellingen verwerkt en zou mevrouw een collega begeleiden. Dat kon alleen op het werk.

Mevrouw stapte naar de rechter en vorderde op straffe van een dwangsom het recht om thuis te mogen blijven werken. Maar de rechter stelde haar in het ongelijk: hij oordeelde dat de werkgever voldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen en vond de belangen van de werkgever zwaarder wegen.

Werkgever en werknemer zullen samen goede afspraken moeten maken over het thuiswerken. Daarbij geldt dat als de werknemer al geruime tijd vanuit huis werkt, de werkgever het steeds lastiger krijgt te onderbouwen dat thuiswerken niet langer mogelijk is.

Vanwege de corona-crisis kan je voor een bezoek aan het spreekuur een e-mailsturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het spreekuur is wekelijks op vrijdagavond in het Stadhuis-Forum vanaf 19:30 uur.


De Rechtswinkel Zoetermeer geeft eerste hulp bij juridische vragen en problemen. De rechtswinkeliers zijn afgestudeerde juristen, zij werken vrijwillig bij de rechtswinkel. Zij kunnen advies geven en praktische tips, maar voeren geen procedures.

-advertenties-

-goede doel-