geld eurobriefjesEind oktober treedt een nieuwe regel in werking voor bijstandsgerechtigden. Zij hebben voortaan een vrijstelling voor giften tot €1200,- per kalenderjaar. Giften, of boodschappen, leiden dan niet meer meteen tot korting op de uitkering.

Eerder dit jaar nam de gemeenteraad de motie ‘vrijstelling van 1200 euro’ aan. De regels hierover zijn nu vastgesteld.

“Verruiming van de vrijstelling geeft inwoners die bijstand ontvangen meer duidelijkheid over wat wel en niet kan en mag. Dat zorgt voor meer financiële rust”, zegt wethouder Margreet van Driel van Werk en Inkomen, “Daarnaast voorkomen we hiermee dat instellingen of particulieren zich ontmoedigt voelen om hulp te bieden.”


Giften

In de nieuwe regels staat wanneer giften vrijgesteld zijn en hierdoor dus niet hoeven te worden verrekend met de bijstand. Het gaat om giften van de voedselbank, giften waarvoor anders bijzondere bijstand of een Wmo maatwerkvoorziening nodig was geweest en overige giften in natura of in de vorm van een geldbedrag met een totaalwaarde tot aan €1200,- per jaar.


Meldingsplicht

Ook is in de regels bepaald wanneer giften door de bijstandsgerechtigde gemeld moeten worden en wanneer niet. Zo hoeven giften van de voedselbank nooit aan de gemeente te worden gemeld. Alle andere giften, dus alle giften anders dan die van de voedselbank, moeten gemeld worden als de totaalwaarde hiervan per kalenderjaar €1200,- of hoger is. Mensen die bijstand krijgen zijn zelf verantwoordelijk om bij te houden wat zij aan giften ontvangen.

Lees hier over de motie die is aangenomen: Geen-boodschappenboete-bijstand

-advertenties-

-goede doel-