15-5-2019_51De gemeenteraad kon in de vergadering van maandag 11 oktober geen besluit nemen over de noodopvang van asielzoekers. Bij het stemmen over de 39 ingediende amendementen staakten de stemmen bij een amendement van de PVV ‘Beperken duur eventuele noodopvang in Zoetermeer’.

Bij het behandelen van dit amendement bleven de stemmen staken op 18 vóór en 18 tegen, waardoor verdere besluitvorming niet mogelijk was. Drie raadsleden waren afwezig, waardoor het totaal op een even aantal uitkwam. Besloten werd om de vergadering op een later tijdstip voort te zetten. De mogelijke komst van noodopvang naar de Zoetermeerse gevangenis loopt hierdoor in ieder geval vertraging op. Wethouder Iedema: "Snelheid is belangrijk, maar het is ook heel belangrijk om hier een zorgvuldig besluit over te nemen."


Volgens wethouders Iedema en Ter Laak was het een positief debat, waarin veel zorgen en bezwaren besproken zijn. Wethouder Ter Laak: “Hierin hebben de raadsleden ook de vragen meegenomen die zij van bewoners gehoord hebben op de bewonersavond.” Bezwaren die genoemd werden in de vergadering waren bijvoorbeeld het hoge aantal asielzoekers, partijen willen duidelijke afspraken over duur van de opvang en wie de kosten gaat betalen en ook het veiligheidsplan rond de opvang was onderwerp van gesprek.
Maandagavond 25 oktober komt er een extra raadsvergadering waarop verder gestemd gaat worden.

 

Steun vanuit Zoetermeer

Intussen wordt er al vanuit verschillende kanten steun aangeboden voor als de noodopvang er komt. Zo spraken de scoutingverenigingen van Zoetermeer maandag in bij de raadsvergadering en zegden toe deze opvang te willen steunen. Ook is er een actiegroep in het leven geroepen, ZIAVA: Zoetermeer In Actie Voor Asielzoekers.

De actiegroep, bestaand uit het Leger des Heils, Beraad van Kerken, Pelgrimshoeve, Kledingbank MEVE, Scouting en Speelgoedbank IKROS wil in eerste instantie inventariseren wie in Zoetermeer bereid is hulp aan te bieden, als de asielzoekers naar de gevangenis in Zoetermeer komen. Daarna willen ze de diverse hulpinitiatieven vanuit inwoners en organisaties in Zoetermeer gaan organiseren en afstemmen.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-