Jan Iedema opening

De opening door wethouder Iedema

Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer organiseerde maandag 4 oktober in het Let’s Tango-gebouw in de Zoetermeerse wijk Palenstein een inspirerende bijeenkomst voor vertegenwoordigers van primair onderwijs, VMBO, MBO (directieleden en docenten), het bedrijfsleven en de lokale overheid.


Tijdens deze bijeenkomst ondertekende Vermeulen Groep de samenwerkingsovereenkomst met Sterk Techniekonderwijs. Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer is een samenwerkingsverband van het primair onderwijs, het VMBO, het MBO, de regionale overheid en het regionale bedrijfsleven dat werkt aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs om leerlingen te enthousiasmeren voor een technische opleiding en een loopbaan in de techniek. “Om leerlingen ook in de praktijk te kunnen laten zien hoe breed techniek wordt toegepast en wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk bedrijven meedoen aan het programma. De bedrijven hebben daar zelf ook baat bij, omdat ze hun bedrijf kunnen presenteren aan de toekomstige generatie werknemers en opgenomen worden in een interessant netwerk waarin veel kennis wordt gedeeld. Wij zijn uiteraard erg blij met de samenwerkingsovereenkomst met Vermeulen Groep”, aldus Nicole Hofland, relatiemanager voor Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer. “Samen met het bedrijfsleven maken we techniekonderwijs aantrekkelijker en innovatiever.”

Energie en enthousiasme
Tijdens de drukbezochte bijeenkomst op 4 oktober werd met de stakeholders de visie van Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer gedeeld. In aansluiting daarop waren er twee tot de verbeelding sprekende presentaties: Hans Hoornstra sprak over onmisbare 21e-eeuwse vaardigheden die de leerlingen van nu aangeleerd moeten worden en Martin Klomp van TU Delft schetste een doorlopende leerlijn Robotica waarmee in Zoetermeer een pilot wordt gestart.

Workshops voor 400 leerlingen

In de ochtend van 4 oktober, voorafgaande aan de bijeenkomst ‘Techniek in beweging’, namen leerlingen van maar liefst 19 eerste klassen VMBO, in totaal zo’n 400 kinderen, deel aan workshops bij bedrijven en organisaties waren georganiseerd. De workshops varieerden van daadwerkelijk iets bouwen of installeren en een bezoek aan een bouwplaats tot een robot programmeren, een CAD-tekening maken en VR-lassen en meer.

-advertenties-

-goede doel-