15-5-2019_51Mogelijk kunnen er vluchtelingen tijdelijk gehuisvest worden in de leegstaande Zoetermeerse gevangenis. Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om per direct extra opvang en huisvesting te realiseren voor asielzoekers en vergunninghouders.

De gemeente Zoetermeer is hierop de mogelijkheden gaan onderzoeken om tijdelijke huisvesting te realiseren in leegstaande gebouwen. De gemeente kon zelf geen beslissing nemen over de leegstaande Penitentiaire Inrichting (PI), omdat dit geen gemeentebezit is. Het Rijksvastgoedbedrijf en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben echter een concreet verzoek gedaan aan het college om deze locatie zo snel in te richten voor de noodopvang van ongeveer 750 mensen.

De door het COA beoogde doelgroepen voor deze plek zijn vergunninghouders, kansrijke asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het is nog niet duidelijk hoe lang deze mensen zouden kunnen verblijven in de PI.

Komende tijd worden verdere gesprekken gevoerd over de financiƫle consequenties voor de gemeente, ondersteuning vanuit het COA, de geschiktheid van de PI en haar omgeving. Daarnaast wordt gekeken naar veiligheidsaspecten, de verantwoordelijkheid voor de inburgering van de statushouders en de te doorlopen juridische procedures.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-