De Referendumcommissie, die zich bezighoudt met het opstellen van de vragen voor het komende referendum over het Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021, denkt 15 november de vragen klaar te hebben. De commissie wil een onderzoek naar afvalscheiding vóórdat het referendum wordt gehouden.

mulltonnen 3979757 1920De datum voor dit referendum is bepaald op 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. De vragen voor het referendum wil de referendumcommissie presenteren op de commissievergadering van 15 november, een besluit hierover zou dan genomen kunnen worden op de raadsvergadering van 29 november.

 

Onderzoek Afvalscheiding

Het Afvalbeleidsplan is gebaseerd op bronscheiding. De referendumcommissie wil eerst een onderzoek houden over bron- en nascheiding zodat de inwoners en de raad duidelijk informatie hebben en een weloverwogen keuze kunnen maken tijdens het referendum. Uitkomsten van dit onderzoek zijn niet bepalend voor de vraaginstelling van het referendum.

Ook vraagt de referendumcommissie om een subsidieregeling. Inwoners en organisaties zouden subsidie moeten krijgen ten behoeve van het publieke debat en de meningsvorming over het afvalbeleid.

 

 In ons 'overzicht Afval artikelen' leest u alles over het referendum over het Afvalbeleid: Overzicht-afval-artikelen

-advertenties-

-goede doel-