miljoenenontbijtDe Zoetermeerse ondernemersclub Netwerk Zoetermeer hield haar traditionele ontbijtbijeenkomst op de ochtend na Prinsjesdag dit jaar in de Oude Kerk. Als sprekers waren de wethouders Rosier en Iedema uitgenodigd en een beleidsmedewerker van ABNAMRO.


De voorzitter Charlie Aptroot verrichtte de opening en vertelde dat een bijeenkomst in de Oude Kerk een goede navolging was van de troonrede, die ook in een kerk plaatsvond.

Marc Rosier keek terug op het afgelopen jaar en constateerde dat er ondanks corona toch veel goeds tot stand was gekomen. Als voorbeelden noemde hij ondermeer de facelift van de Dorpstraat, het nieuwe zwembad, de ontsluiting van Nutricia en het feit dat Zoetermeer tot de MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland was uitgeroepen. Er is veel gebeurd en ook goed samengewerkt tussen gemeente en ondernemers.
Jan Iedema keek vooruit tot 2040. Hij gaf aan dat er een diepgaande studie van de sterke en minder sterke punten van Zoetermeer is gemaakt. Het zogenaamde rapport Louter van meer dan 2400 pagina's. Hieruit zijn een aantal belangrijke verbeterpunten voor de stad naar voren gekomen. Hij ziet voor Zoetermeer veel kansen om hiermee aan de slag te gaan. Daarbij is belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Als belangrijkste sleutels tot succes ziet hij het zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, het uitbreiden van opleidingsmogelijkheden in de stad, het toeleggen op toegepaste innovatie en ict en het meer met elkaar verbinden en samenwerken. Volgens Jan Iedema kan Zoetermeer uitgroeien tot middelpunt van een regio. En zal Zoetermeer ook in 20140 een stad zijn om trots op te zijn.

Daarna sprak een beleidsmedewerker van ABN AMRO. Hij constateerde dat we in een zeer complexe wereld leven met veranderingen, die steeds sneller gaan. Ook ondernemers moeten daar voortdurend mee omgaan. Hij benadrukte het belang om in een steeds krappere arbeidsmarkt meer rekening te houden met welzijn voor werknemers naast welvaart.

Na een geanimeerde discussie sloot de stadsdichter Robert Roos de bijeenkomst af met de toepasselijke titel ‘Geloof je er nog in?’

-advertenties-

-goede doel-